|.....Home..... | .....Contact us... ..|. ....Link Exchange. ....|.. ...Guest Book.. ...|
 
 
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pashto Music Singer - Sardar Ali Takker
------------------Songs Title--------------------------------------- - ......Listen/Download................Size
01
Awrey ka qisa da awor
1.80 MB
02
Che da beltoon shogere darey
2.81 MB
03
Che da janan sano la yasam
1.91 MB
04
Che masti whe ao zawaney
2.71 MB
05
Che qadam sang da
2.46 MB
06
Da lewaney janaan da gharey
1.65 MB
07
Da sahar bada ta raghle sa che
1.73 MB
08
Da stargo tora zama yara
549 Byt
09
Da yar sharab sharab kata
1.33 MB
10
Ghar che khawro ke
2.38 MB
11
Gul rasara awojaral
2.55 MB
12
Kara shoro bulbal
2.97 MB
13
Khurak kawey da sapey
2.73 MB
14
Ma pa jaral wale ka ta rata
2.98 MB
15
Marga la khu zawan yam pa ma
34.4 KB
16
Pa kat ke paroot yuama ranzoor
2.87 MB
17
Saretob che loor
 2.73 MB
18
Shana bangrey de maat sha
 3.00 MB
19
Shundo la rang awo stargo
 1.40 MB
20
Ta gulab yeh
 1.84 MB
21
Tapey
 2.52 MB
22
Warawa pa stargo ke tola
 881 KB
23
Yaara bad dewakaral
 1.91 MB
24
Yara nan me aowredaley da
 2.01 MB
25
Yaara tanda woroke dal dee
 1.22 MB
26
Yava khamoshi
 2.34 MB
27
Za lewaney yam pa dey
 1.63 MB
26
Zama da zara da band
1.96 MB
27
Zulfey khaware ka mala khub
1.96 MB
Note: For download, right click and select 'save target as'
.

 

Copyright@pashtohome.com