|.....Home..... | .....Contact us... ..|. ....Link Exchange. ....|.. ...Guest Book.. ...|
 
 
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
Pashto Music Singer - Naghma / Nagma
------------------Songs Title--------------------------------------- - ......Listen/Download...............Size
01
Biya khushali raghla
256 KB
02
Da cha ba shani stargi
214 KB
03
da sa shawi dey
456 KB
04
Deedan da khakalu sanga
457 KB
05
Janana sata da yaarani 
254 KB
06
Jawand gora sahat pa 
254 KB
07
Kalee ba singaar krham 
145 KB
08
Janana sata da yarani
654 KB
09
Juand gora
844 KB
10
Kali ba singar kram
485 KB
11
Khana raza
264 KB
12
Khudaya janan rawaley
456 KB
13
Mala da tooro jamo yar
147 KB
14
Marai stargi awo mara kata
654 KB
15
Meena da khakulu sanga kegi
754 KB
16
Nan mey wahali dey
985 KB
17
Orbal chapa kari baya
354 KB
18
Pa sahat ke mey jarrali
784 KB
19
Paikha pa dey wrano kusoo
654 KB
20
Yar mey sharabi pa nemo
657 KB
21
Zama da meene yara
987 KB
22
Zama yari da deera sakhta
654 KB
Note: For download, right click and select 'save target as'
.

 

Copyright@pashtohome.com