|.....Home..... | .....Contact us... ..|. ....Link Exchange. ....|
Mobile Ringtones
Pashto Ringtones
 
Pashto Mobile Ringtones
Title
Listen & Download
Bibi shereene
Da mange
Dil ruba na razi
Eparoro
Garzam war pasi
Khumarian
Laila sa shawa
Larsha pekhawar ta
Logarey
Mata janaan owaya
Pa maza maza
Pehlay tau kabhi
Roru qeda qadamoona
Saba ru
Sata tha stergo bala
Sheen asmaan
Sheytoon
Shinwari lawangina
Stargay da yar
Tapa
Tapay
Tera sehwanr rahway
Waada maula
Wachawa lasoona pa
Wakh da makhaam
Ya Allah
Ya qurban
Zang
Zar sham maida maida
Zulfanoo

 


 

Copyright @ Pashtohome.com